Dielektrický koberec


Dielektrický koberec je určený na ochranu živých tvorov a časti elektrického zariadenia v transformátorových a elektrorozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových pracoviskách. Izolačné koberce sú značené v súlade s požiadavkami normy IEC 61111. Značenie zabezpečujeme trvalým a nezmazateľným spôsobom priamo pri vulkanizovaní výrobkov.               

                            Odporúčané prac. napätie         Skúšobné napätie           Výdržné napätie

  • Trieda 0         1 000 V                                          5 000 V                               10 000 V
  • Trieda 2       17 500 V                                         20 000 V                               30 000 V
  • Trieda 3      26 500 V                                         30 000 V                               40 000 V
  • Trieda 4      36 000 V                                         40 000 V                               50 000 V