EL-INŠ s.r.o.


realizácia kompletných dodávok ochranných pracovných pomôcok /OPP/ pre elektrické stanice.

Na trhu od roku 1993. Na výrobky Elektropomůcky Pardubice s.r.o. platí záruka 48 mesiacov.
Kvalitné ochranné a pracovné pomôcky pre nízke, vysoké a veľmi vysoké napätie

Produktové portfólio

Kontakty