Spoločnosť EL-INŠ s.r.o.


Spoločnosť EL-INŠ s.r.o. bola založená v roku 1993.

Po dlhoročných profesionálnych skúsenostiach v energetike ešte pred rokom 1993 sme zameraní na túto oblasť, kde realizujeme kompletné dodávky ochranných pracovných pomôcok /OPP/ pre elektrické stanice. Dodávame ich do firiem, závodov, podnikov, ktoré prevádzkujú rozvodne, trafostanice, výrobcom elektrických staníc a podnikom vyrábajúcich elektrickú energiu. Naším hlavným zmluvným dodávateľom OPP pre SR sú ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE s.r.o., v ktorej je zavedený certifikovaný systém akosti ISO 9001. EP je členom Asociácie skúšobní vysokého napätia s označením E - 18.

Na slovenskom trhu tiež zastupujeme napríklad spoločnosti:

• SIBILLE FAMECA Electric (Francúzsko) a SOFAMEL (Španielsko) - v oblasti distribúcie skratovacích súprav, skúšačiek a ďalších pracovných pomôcok pre energetiku

• Respirex (Veľká Británia) - diel. galoše od 1 kV do 26,5 kV

• REGELTEX (Francúzsko) – diel. rukavice, kompozitné diel. rukavice a diel. rukavice odolné proti elektrickému oblúku od 500 V do 36 kV

Naše produkty dodávame s certifikátmi a skúšobnými protokolmi v zmysle platných noriem pre SR.

EL-INŠ s.r.o., má uzavretú zmluvu v kolektívnom systéme ELEKOS o zbere elektroodpadu.

Kontakty