Vypínacia tyč

je určená k ovládaniu odpojovačov, pripojovačov a uzemňovačov pod napätím v el. staniciach. Vyrobené sú z mechanicky odolných elektroizolačních materiálov, bez akýchkoľvek kovových prvkov. Pomôcka nie je určená pre použitie v daždi, hmle v snehu.

Vypínacia tyč                                                          Typ

  • 1 kV         l = 500 mm                                      201 001
  • 12 kV       l = 1000 mm                                     201 012
  • 38,5 kV   l = 1000 mm                                     202 035
  • 38,5 kV   l = 1500 mm                                     203 035
  • 38,5 kV   l = 2000 mm                                    201 035
  • 38,5 kV   l = 4000 mm                                    204 035