Vybíjacie zariadenie

je určené k vybíjaniu zbytkových nábojov na elektrických obvodoch (vysielače HDO. el. odlučovače a pod.) pri ich odpájaní od napájacích zdrojov.

Vybíjacie zariadenie                          Typ

  • 38,5 kV                                               401 035
  • 123 kV                                                  401 110