Manipulačná tyč

sa používa v elektrických staniciach pre núdzové odpojovanie vodičov.

Manipulačná tyč                                                    Typ

  • 38,5 kV    l = 1000 mm                                   211 035 - 10
  • 38,5 kV    l = 1500 mm                                   211 035 - 15
  • 38,5 kV    l = 2000 mm                                  211 035 - 20
  • 38,5 kV    l = 2500 mm  - delený                   211 035 - 25
  • 38,5 kV    l = 3000 mm  - delený                   211 035 - 30
  • 38,5 kV    l = 3500 mm  - delený                   211 035 - 35