Izolačný rebrík


Elektro-izolačné rebríky  boli vyvinuté pre práce pod napätím na elektrickom zariadení nízkeho napätia do 1000V striedavého napätia (Ust) alebo 1500V jednosmerného napätia (Uss) a na vypnutom zariadení v blízkosti živých častí do 36 kV striedavého napätia.