Dielektrické galoše

 Elektricky izolačná obuv pre prácu v inštalácii nízkeho napätia          do 1 000V AC.  Šedé