Skratovacie body

Skratovacie body guľové: sú vhodné pre umiestnenie do el. zariadení na pásovinu nebo svorník. Plnia funkciu stáleho skratového miesta. Používa sa aj na pripojenie uzemňovacích svorek.

Skratovacie body valcové: Sú vhodné pre umiestnenie do el. zariadení na pásovinu alebo svorník.
Plnia funkciu stáleho skratovaného miesta. Môže sa použiť na pripojenie uzemňovacích svoriek.
Pevné skratovacie body pre vrchné vedenie: Po umiestnení týchtoskratovacích bodov na AIFe lana, vytvárajú pevné stále skratovacie miesta. Používajú sa najmä v elektrických staniciach VVN

            Skratový bod                  Typ                                Skratový bod                          Typ

  • gul. primay, závit M12      161035-0002               valcový, závit M12                    162035-0002
  • gul. priamy, svorník M12  161035-0004               valcový, svorník M12                162035-0004
  • gul. šikmý, závit M12        161035-0003               valcový, závit M16                    161035-0006
  • gul. šikmý, svorník M12    161035-0005               valcový, svorník M16               161035-0008
  • gul. priamy, závit M16      161035-0006                pevný 15 mm                           163110-0040
  • gul. primay, svorník M16  161035-0008                pevný 26,5 mm                       163110-0010
  • gul. šikmý, závit M16        161035-0007                pevný 36,5 mm                        163110-0030
  • gul. šikmý, svorník M16    161035-0009                pevný 21,5 mm                        163110-0030
  •                                                                                pevný 29,3 mm                       163110-0050