Hasiaci prístroj snehový

Inovovaný typ hasiaceho prístroja so zvýšenou hasiacou schopnosťou s použitím napr. do trafostaníc, rozvodní, výťahov, obchodov, atď.

Tento hasiaci prístoj nájdeme všade tam, kde potrebujem aby po jeho použití v danom priestore ostal poriadok po vystriekanom hasive aby neprišlo k ďalším škodám na zariadeniach, ktoré neboli poškodené požiarom.

Prístroj je certifikovaný podľa EU normy ČSN EN-3

Pri dodržaní bezpečnostných podmienok je možné ho používať aj na elektrické zariadenia pod napätím až do 110kV.

  • Množstvo náplne 5 kg
  • Teplotný funkčný rozsah od -30°C, do +60°C
  • Minimálny hasici účinok 89B
  • Použiteľnosť na triedu požiarov B, C
  • Priemer nádoby 137 mm
  • Výška 710 mm
  • Celková hmotnosť 16 kg