Hasiaci prístroj snehový pojazdný 2x30

Pojízdný hasicí přístroj sněhový s dvojnásobným množstvím hasiva pro hašení elektrického zařízení všeho druhu.

Stejně jako typ S30H se jedná o nejlepší pojízdný hasicí přístroj pro elektrická zařízení všeho druhu. Používá se např. v rozvodnách elektrického napětí, regulačních stanicích plynu a provozech chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.
Hadice: délka 10 m, s proudnicí.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN - 38 9160.
Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV.

  • Množství náplně 60 kg
  • Teplotní funkční rozsah od -20°C, do +60°C
  • Minimální hasicí účinek B, C
  • Použitelnost na třídu požárů B, C
  • Výška 1120 mm
  • Hloubka 1415 mm
  • Šířka 640 mm
  • Celková hmotnost 180 kg