Vypínacia tyč

je určená k ovládaniu odpojovačov, pripojovačov a uzemňovačov pod napätím v el. staniciach. Vyrobené sú z mechanicky odolných elektroizolačních materiálov, bez akýchkoľvek kovových prvkov. Pomôcka nie je určená pre použitie v daždi, hmle v snehu.

   1    kV   l =  500 mm    201 001                  38,5 kV  l = 1500 mm 203 035
 12    kV  l = 1000 mm    201 012                  38,5 kV  l = 2000 mm 201 035
38,5 kV  l = 1000 mm    202 035                38,5 kV  l = 4000 mm 204 035