Dielektrické - izolačné rukavice

sú určené pre ochranu pri práci s vysokým napätím.

  • Trieda 00 - Pracovné napätie do    500V AC
  • Trieda 0   - Pracovné napätie do  1,000V AC
  • Trieda 1    - Pracovné napätie do  7,500V AC
  • Trieda 2   - Pracovné napätie do 17,000V AC
  • Trieda 3   - Pracovné napätie do 26,500V AC
  • Trieda 4   - Pracovné napätie do 36,000V AC