Dielektrická prilba

Izolačná prilba je určená pre práce na zariadeniach nízkeho napätia do 1000V AC alebo 1500V DC, odskúšaná a schválená podľa normy UNI CEI EN 50365:2004 harmonizovaná s normou UNI EN 397:2013.

Upínanie automatické.